O proizvodu

Što je BOARDpoint?

BOARDpoint je rješenje za jednostavnu pripremu i održavanje sjednica bez papira. Sastoji se od osnovnog rješenja BOARDpoint SJEDNICE i modula: PRIJEDLOZI za kreiranje i odobravanje prijedloga, ODLUKE za distribuciju odluka donesenih na sjednicama i modul ZADACI za upravljanje zadacima.

Ovisno o poslovnim potrebama, svaki modul je moguće dodati pojedinačno dok svi moduli zajedno pokrivaju kompletnu sjednicu od kreiranja prijedloga pa sve do odluka i provođenja zadataka.

Kome je BOARDpoint namijenjen?

Namijenjen je upravnim odborima, vijećima, tvrtkama, državnim i gradskim tijelima te svim ostalim institucijama koje u svom poslovanju imaju potrebu za učinkovito i pravovremeno donošenje strateških poslovnih odluka.

BOARDpoint je tehnološka potpora odlučivanju

Upotreba novih tehnologija u poslovnom odlučivanju neizostavni je dio procesa donošenja odluka. Kako odabir odluke utječe na ishod budućeg stanja, od donositelja odluka očekuje se da na temelju što većeg broja točnih i relevantnih informacija donese što kvalitetniju odluku. Kroz automatizaciju uredskog poslovanja omogućava se jednostavnije i brže prikupljanje, obrada i korištenje velike količine informacija, uz manje troškove.

BOARDpoint je neizostavan dio procesa donošenja odluka

Proces donošenja odluka podrazumijeva poduzimanje više međusobno povezanih koraka. Upotreba novih tehnologija u poslovnim aktivnostima neizostavan je dio procesa modernog upravljanja, odlučivanja i poslovanja. Uz BOARDpoint pružene su brojne mogućnosti koje olakšavaju izbor odluke.

  • Omogućava korištenje većeg broja informacija potrebnih za kvalitetno donošenje strateških odluka
  • Skraćuje vrijeme potrebno za donošenje odluka
  • Osigurava jednostavniji pristup, razmjenu i pretraživanje dokumenata i izvještaja
  • Povećava uspješnost u odabiru odluka
  • Smanjuje troškove organizaciji